ETAŽA nepremičnine, Tomaž Lenart s.p.

Posredniške pogodbe

PRODAJA OZIROMA NAKUP NEPREMIČNINE

 • preverjanje dejanskega in pravnega stanja nepremičnine ter seznanje naročitelja z ugotovitvami – preverjanje pravnega stanja nepremičnine
 • seznanitev naročitelja s tržnimi razmerami pomembnimi za določitev cene, z vsebino pravnih predpisov pomembnih za veljavno sklenitev pogodbe in z vrsto ter višino davčnih obveznosti in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe – organizacija in vodenje ogledov (seznanjanje naročitelja z nepremičnino oziroma s tretjo osebo)
 • oglaševanje v tiskanih in elektronskih medijih v obsegu na način, ki ga določi nepremičninska družba, telefonsko komuniciranje s strankami ter pošiljanje pisnih obvestil in potrdil
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe
 • priprava prodajne pogodbe s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika
 • prijava pogodbe na odmero davka na promet nepremičnin pri pristojni davčni upravi
 • hranjenje izvrnikov pogodb in drugih dokumentov
 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami

ODDAJA OZIROMA NAJEM NEPREMIČNINE

 • preverjanje dejanskega in pravnega stanja nepremičnine ter seznanje naročitelja z ugotovitvami
 • seznanitev naročitelja s tržnimi razmerami pomembnimi za določitev višine najemnine, z vsebino pravnih predpisov, pomembnih za veljavno sklenitev najemne pogodbe in z vrsto ter višino davčnih obveznosti in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe
 • organizacija in vodenje ogledov (seznanjanje naročitelja z nepremičnino oziroma s tretjo osebo)
 • oglaševanje v tiskanih in elektronskih medijih v obsegu in na način, ki ga določi nepremičninska družba, telefonsko komuniciranje s strankami ter pošiljanje pisnih obvestil in potrdil
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe in priprava na sklenitev pravnega posla
 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami.

Če nepremičninska družba katere izmed navedenih storitev na izrecno željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen zahtevati znižanja provizije.

CENIK STORITEV POSREDOVANJA

V primeru posredovanja pri prodaji oziroma nakupu nepremičnine znaša provizija 4% + DDV od dosežene prodajne cene nepremičnine. Če ni s pogodbo o posredovanju drugače dogovorjeno, plača naročitelj polovico provizije.
Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba ali predpogodba za sklenitev katere je posredovala.
V primeru posredovanja pri oddaji oziroma najemu nepremičnine znaša provizija dve mesečni najemnini + DDV. Če ni s pogodbo o posredovanju drugače dogovorjeno, plača naročitelj polovico provizije.
Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena najemna pogodba za sklenitev katere je posredovala.

DRUGA DOLOČILA

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet posredovanja, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravil v stik nepremičninski posrednik in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

V primeru, da naročitelj sklene pogodbo s tretjo osebo, s katero ga je povezala nepremičninska družba, brez vednosti nepremičninske družbe, je dolžan plačati kazen v višini dvakratnega zneska provizije, ki bi jo plačal po pogodbi o posredovanju.
Ta pogodbena kazen velja tudi za primer če naročitelj posreduje od nepremičninske družbe pridobljene podatke tretjim osebam, z namenom, da le te se z njimi okoristijo.

V Ljubljani 23. maj 2006